Tarieven

Hieronder volgt per tariefcode de geplande aangeboden zorg met bijbehorend personeel.

Naam Omschrijving
PV-speciaal Persoonlijke verzorging speciaal. Deze zorg is voor een somatische -, psychogeriatrische – of psychiatrische aandoening of handicap. Voor deze zorg zullen er verpleegkundigen + VIG-verzorgenden worden ingezet.
Wijk rekenen een uurtarief van € 62,00.
VP-speciaal Gespecialiseerde verpleging. Deze zorg is voor cliënten met een somatische – of een psychogeriatrische aandoening of een handicap. Voor dezr zorg zullen er verpleegkundigen zijn.
Wij rekenen een uuratief van € 70,57..
BG-Thuiszorg Leren omgaan met de gevolgen van een somatische -, psychogeriatrische- of psychiatrische aandoening of beperking of een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke handicap. Voor deze zorg zullen in totaal SPH en SPW + B-verpleegkundigen in een team samenwerken.
Wij rekenen een uurtarief € 50.
BGJ(I) VG basis + Module cliënt kenmerk Begeleiding bij het toepassen en inslijpen van aangeleerde vaardigheden en gedrag of een Multi-probleemgezin of kinderen/jongeren met verstandelijke handicap die gepaard gaat met psychische stoornis en met matig of zwaar probleemgedrag. Voor deze zorg zullen in totaal SPW + SPH + B-verpleegkundigen + A-verpleegkundigen in een team samenwerken. Wij rekenen een uurtarief van € 89,00.
BG ZG basis + Module cliënten-kenmerk ZG Oefenen en methodisch ingrijpen gericht op het leren omgaan met de gevolgen van een ernstig zintuiglijke en/of communicatieve beperking. Voor dezr zorg zullen SPW + SPH samenwerken. Wij rekenen een uurtarief van € 107,30.
OB speciaal 1 basis + Module cliënt-kenmerk NAH Begeleiding en ondersteuning bij beperkingen op het vlak van zelfregie over het dagelijks leven, zelfstandig wonen, voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel. Deze zorg wordt gedaan door A-verpleegkundigen + VIG met SPW/SPH achtergrond. Wij rekenen een uurtarief van € 74,00.
AB speciaal 2 basis + Module cliënt-kenmerk + module beschikbaarheid JLVG Activerende begeleiding: het op korte termijn doen afnemen van een crisissituatie ter voorkoming en vermijding van uit-huis-plaatsing van het kind door herstel in het gezin of ter voorkoming van het Multi-probleem. Deze zorg wordt gedaan door SPW/SPH + A-verpleegkundige + B-verpleegkundige.
Wij rekenen een uurtarief € 106.73
Lichamelijke verzorging/ondersteunende begeleiding € 36,10 p.u.
Gespecialiseerde verzorging/intensieve begeleiding € 44,90 p.u.
Een BIG Geregistreerd Verpleegkundige € 59,90 p.u.
Gespecialiseerde verpleging/terminale begeleiding en verzorging € 74,60 p.u.
Huishoudelijke verzorging € 33,90 p.u.

 

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.