+31 (0)6-45476623 info@thuiszorgernestine.nl

Internationale tak van thuiszorg

Mensen die uit het buitenland komen of die in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet goed beheersen, kunnen gebruik maken van de internationale dienstentak van Thuiszorg Ernestine. Indien bezoekers vanuit het buitenland komen met een zieke ouder, een zieke echtgenoot of een ziek kind, kunnen wij hulp bieden.

Thuiszorg Ernestine zal door het hele land rijden om de nodige zorg te bieden.
Wie van ons een kort-zorg-moment wil, dient een uur af te nemen, dit omdat we de tijd willen hebben om alles goed op te nemen, in de gaten te houden en het gezin goed te ondersteunen, omdat het gezin vanuit het buitenland in Nederland komt.
Problemen rond de zorg zullen worden verzameld, er zal voldoende tijd worden uitgetrokken om informatie met elkaar te delen, zodat problemen snel kunnen worden opgelost.

Thuiszorg Ernestine zal voor cliënten met een ernstige zorgvraag ondersteuning vragen aan een arts in de buurt, nog voordat de cliënt in Nederland aankomt. Wanneer de cliënt aankomt in Nederland staat Thuiszorg Ernestine klaar met deze arts.

Voor de aanvang van de hulp dient de cliënt een verklaring te hebben afgeven waarin staat dat de eigen arts van de cliënt uit het land van afkomst:

  • op de hoogte is dat Thuiszorg Ernestine zorg verleend, alsook
  • instemt dat een Nederlandse arts in contact staat met de eigen arts van de cliënt uit land van afkomst en de Nederlandse arts bijstaat.

Indien er een indicatie nodig is, zal de Nederlandse arts overleggen met de eigen arts van de cliënt uit het land van afkomst.

Wij gebruiken cookies op onze website

Bevestig, als u onze tracking cookies accepteert. U kunt ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder dat er gegevens naar externe services worden verzonden.